Voter's IDs na Maari ng Kunin sa Embahada

Narito po ang mga listahan ng Voter’s IDs na maaari ng kunin sa Embahada. Ang Voter’s IDs na ipinadala ng COMELEC ay para sa mga Pilipinong nagparehistro sa Embahada mula 2012 hanggang 2015 lamang. Mangyari pong hanapin ang inyong pangalan sa mga sumusunod na listahan:

Overseas Voter's IDs Now Availabble at the Embassy

 

Additional List of Available Voter's IDs


Maaring kunin ng personal ang inyong Voter’s ID sa Embahada ano mang oras na bukas ito. Dalhin lamang ang inyong pasaporte.

 

Maari ring ipakuha ang Voter’s ID sa inyong kinatawan. Ipadala lamang sa inyong kinatawan ang authorization letter at kopya ng inyong pasaporte.

 

PAALALA: Para sa mga nagparehistro bago mag-2016 at mayroon ng Voter’s ID, hindi po nangangahulugan na kayo ay makakaboto na ditto sa Israel sa susunod na eleksiyon. Kinakailangang kayo ay kabilang sa Certified List of Voters.

 

Upang malaman kung kayo ay nasa Certified List of Voters, tingnan po ang inyong pangalan sa sumusunod:

 

http://www.comelec.gov.ph/?r=OverseasVoting/CLOV